SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Güncelleme Tarihi: 27.12.2023

 1. TARAFLAR

Bu Site Kullanım Sözleşmesi (Sözleşme), Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No:4 (1.Blok) Kat:3 İç Kapı No:9 Üsküdar / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Tapandsign Technologies Yazılım A.Ş.(Tap and Sign) ile Kullanıcı arasında akdedilmiştir. Bu Sözleşme’de Kullanıcı ile Tap and Sign ayrı ayrı “Taraf” ve hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. TANIMLAR

2D İmza; Üye’nin ve Üye’nin Doküman’ı göndermesi üzerine ****Alıcı’nın Site üzerinden Site’ye erişim sağladığı cihazı aracılığıyla Doküman’ı iki boyutlu bir şekilde imzalayacağı imzalama metodunu,

Alıcı(lar); Üye’nin Biyometrik İmza, Mobil İmza, E-imza veya 2D İmza yöntemleri arasından belirleyeceği yöntemi kullanılarak imzalaması amacıyla Doküman gönderilen gerçek veya tüzel kişiyi,

Biyometrik İmza; Üye’nin ve Üye’nin Doküman’ı göndermesi üzerine Alıcı’nın parmak izi, retina izi gibi biyometrik verilerini kullanarak Doküman’ı imzalayacağı imzalama metodunu,

Doküman; Üye’nin Alıcı’ya, imzalaması amacıyla gönderdiği ve Alıcı’nın Site üzerinden Üye’nin belirleyeceği imza metodunu kullanarak imzalayabileceği elektronik ortamdaki her türlü belgeyi,

E-imza; Üye’nin veya Alıcı’nın şahsına ait olan ve Tap and Sign ile herhangi bir bağlantısı olmayan elektronik imza aracını bilgisayar, telefon, tablet veya benzeri cihazlarına bağlayıp elektronik imza şifresini girerek Doküman’ı imzalayacağı imzalama metodunu, (E-imza, bu Sözleşme kapsamında tanımlandığı şekilde anlaşılacak olup 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında “elektronik imza” tanımından ayrıdır ve bu kapsamda “güvenli elektronik imza” özelliklerini taşımaz).

Hesap; Üye veya Yetkili Kişi için Tap and Sign tarafından oluşturulan ve bu kişilerin bilgilerinin yer aldığı alan olan kullanıcı hesabını,

Hizmet(ler); Üye ile Tap and Sign arasında akdedilen hizmet sözleşmesinde ve Site’de belirtilen hizmetlerin tamamını,

İmzalama Metodu; Biyometrik İmza, Mobil İmza, E-imza ve 2D İmza’dan, her bir Doküman gönderme sürecinde Doküman’ın Üye ve Alıcı tarafından imzalanması için Üye’nin Hesap içerisinde seçim yapacağı imzalama metodlarından birini veya tamamını,

Kullanıcı; Alıcı, Üye ve Ziyaretçi’yi,

Mobil İmza; Üye veya Alıcı tarafından SIM kartı ve/veya başka bir yöntem aracılığıyla mobil cihazı üzerinden elverişli bir uygulama ve şifre vasıtasıyla Doküman’ı imzalayacağı imzalama metodunu,

Site; Tap and Sign’in sahibi olduğu, https://www.tapandsign.com/ veya Tap and Sign tarafından belirlenen başka bir alan adı altındaki internet sitesini,

Şablon; Site’de yer alan ve Üye’nin gerekli ve/veya dilediği bilgileri ekleyerek Doküman oluşturabileceği taslak belge formatlarını,

Üye; Site’ye üye olarak Hizmetler’den yararlanan kişiyi,

Yetkili Kişi; Üye adına işlem yapmak ve Hizmetler’den yararlanmak üzere Üye tarafından yetkilendirilen ve Tap and Sign’e bildirilen veya Üye tarafından yetkilendirilmesine izin verilen her bir kullanıcıyı,

Ziyaretçi; Site’yi üyelik kaydı gerçekleştirmeksizin kullanan kişiyi, ifade edecektir.

 1. KONU VE AMAÇ
 • Sözleşme’nin konusu, Kullanıcılar’ın Site’yi kullanımı sırasında sunulacak Hizmetler’in şart ve koşullarının tespiti ile Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 • Site’de yer alan Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni, Çerez Politikası, Site içerisinde yer alan ve ilgili Üyeler tarafından onaylanan diğer sözleşmeler, tüm politika ve kurallar bu Sözleşme’nin eki niteliğindedir ve ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcılar, Site’yi kullanarak bu Sözleşme ve eklerini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder. Bu Sözleşme’yi kabul etmeyen Kullanıcılar, Site’yi ve Hizmetler’i kullanmamalıdır.

Site üzerinde yer alan Hizmetler özelinde Tap and Sign ve Üye arasında, Site üzerinden sunulan Hizmetler’e ilişkin ayrı sözleşmeler akdedilecektir. Bu hizmet sözleşmeleri, bu Sözleşme’den ayrı olup; bu Sözleşme Hizmetler’e ilişkin detayları düzenlemez. Tap and Sign, Site’de sadece ticari amaçlı hareket eden kullanıcılara değil; aynı zamanda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici kabul edilen kişilere de hizmet sunmayı amaçlar. Ancak Kullanıcı’nın ilgili mevzuat kapsamında tüketici kabul edilmediği durumlarda, Kullanıcı bu Sözleşme’de yer alan ve ilgili mevzuat kapsamında tüketicilere tanınan haklardan yararlanamaz. Bu durumlarda, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve sair mevzuat uygulanacaktır.

2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Tap and Sign’in sunduğu Hizmetler’in amacı, Üye’nin Alıcı’ya ilettiği Doküman’ın uygun İmzalama Metodu ile imzalanması ve Site üzerinden kaydedilip saklanabilmesini sağlayan çevrimiçi platformu Kullanıcılar’ın kullanımına imkan sağlamaktan ibarettir. Tap and Sign, Üye ve Alıcı arasındaki imza süreçlerine yalnızca aracılık edecek olup Elektronik İmza Kanunu kapsamında bir elektronik imza sertifika sağlayıcısı, ilgili Doküman’ın tarafı veya Site üzerinden gerçekleştirilecek herhangi bir iş veya işlemin sorumlusu, garantörü veya taahhüt edeni değildir.
 • Üye, Site aracılığıyla ad, soyad, e-posta adresi ve telefon numarasını Tap and Sign ile paylaşacağı Alıcılar’a Dokümanlar göndererek, Site’de kullanılabilen dijital imzalama araçlarıyla Alıcı’nın bu Dokümanlar’ı imzalamasını sağlayabilir. Bu kapsamda Alıcı Site üzerinden başta İmzalama Metodları olmak üzere Üye’nin belirleyeceği ve Site’nin teknik altyapısının imkân verdiği imza yöntemlerini kullanarak Doküman’ı imzalayabilir.
 • Üye, Doküman’ı Şablon’dan faydalanarak veya doğrudan Site üzerinden oluşturabilir, Doküman’ı kendi cihazından yükleyebilir veya Site’nin teknik altyapısının imkân tanıdığı çeşitli bulut depolama alanlarını kullanarak yükleme yapabilir. Tap and Sign dilediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın Site ile entegrasyonu olan bulut depolama alanları ile entegrasyonu sonlandırma, yeni entegrasyonlar başlatma ve var olan entegrasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Üye’nin Doküman oluşturması veya Doküman’ı Site’ye yüklemesi ile Tap and Sign tarafından Üye ve Alıcı’nın Site üzerinden Doküman yönetimini sağlaması amacına hizmet eden, Doküman’a özgü ve ilgili Doküman’ı Site üzerinde tanımlayan bir kod oluşturulur ve bu kod Üye ile Doküman oluşturulması veya Doküman’ın Site’ye yüklenmesiyle ve Alıcı ile Doküman’ın kendisine iletilmesiyle Site üzerinden veya Tap and Sign’in seçeceği herhangi bir yöntemle paylaşılır.
 • Üye’nin Site üzerinden Doküman’ı imzalayacak Alıcı/lar’ı ve imzalama yöntemini seçmesi ardından Alıcı/lar’a Üye’nin Site üzerinden paylaştığı bilgiler vasıtasıyla, e-posta veya SMS aracılığıyla bilgilendirme yapılır ve Doküman’ı imzalamaları amacıyla Site’ye erişimi sağlayan bir bağlantı iletilir. Alıcı bu bağlantı aracılığıyla Site’ye erişim sağlayarak Üye’nin seçtiği İmzalama Metodu ile Doküman’ı imzalar.
 • Doküman’ın Alıcı tarafından imzalanmasının ve Taraflar’ın imzasının tamamlanmasının ardından imzalı Doküman Tap and Sign tarafından, seçilen İmzalama Metodu’na uygun şekilde Tap and Sign’in belirlediği ve/veya üçüncü kişilerin teknik altyapısı vasıtasıyla Üye’ye iletilir. Site aracılığıyla imzalanan tüm Dokümanlar; zaman damgası, konum bilgisi ve imzacı sertifikası ile birlikte şifrelenerek sisteme aktarılır. Tap and Sign, Doküman’ın değiştirilmesi ve Doküman’da yer alan Üye ve Alıcı imzasının kopyalanmasını engellemek amacıyla gerekli tüm önlemleri almaya gayret eder.
 • Üye ve Alıcı imzalı Doküman’ı diledikleri elektronik ortama Site aracılığıyla kaydedebilecektir. İmzalı Doküman’ın Üye ve Alıcı tarafından kaydedilmesi sonrası ilgili Doküman hiçbir şekilde Tap and Sign tarafından erişilebilir şekilde site bünyesinde saklanmaz. Bununla birlikte; Doküman için Tap and Sign tarafından üretilen kod, Doküman’ın Site üzerinden doğrulanabilmesi adına saklanmaktadır.
 • Tap and Sign, Site üzerinden ve İmzalama Metodu ile imzalanan Doküman’ın herhangi bir şekilde tarafı olmayıp, Şablon da dâhil olmak üzere Doküman’da yer alan bilgilerin, Alıcı’ya ait bilgilerin, Doküman’da yer alan imzaların doğruluğunu, güncelliğini ve geçerliliğini temin ve kontrol etmek Üye ve Alıcı’nın sorumluluğundadır. Tap and Sign dilediği zaman Üye tarafından paylaşılan Alıcı bilgilerini kullanarak Doküman’da yer alan imzayı kontrol edebilir. Ancak bu hüküm Tap and Sign’in imzaları kontrol etme yükümlülüğü olduğu anlamına gelmemektedir. Bu sebeple, Doküman’ın eksikliği, hatalı olması, Doküman’ın ve/veya imzaların geçersizliği, Doküman’da yer alan hak ve yükümlülüklerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, yahut eksik ve/veya ayıplı ifa edilmesi gibi hususlarda Tap and Sign muhatap kabul edilemez ve Tap and Sign’e her ne nam ve ad altında olursa olsun bir talep yöneltilemez.
 • Yetkili Kişi, Üye’nin Site üzerinden akdettiği her türlü sözleşme ve metinler ile politikalara uymakla yükümlü olup; Üye’ye yönelik tüm düzenlemeler niteliği uygun olduğu ölçüde Yetkili Kişi için de uygulanır. Yetkili Kişi’nin Site üzerinden gerçekleştirdiği tüm işlemler Üye’nin sorumluluğunda olup Üye, Yetkili Kişi’nin bu Sözleşme başta olmak üzere herhangi bir şekilde aykırı hareketi nedeniyle Tap and Sign’in uğradığı her türlü zararı ilk talep üzerine derhal, nakden ve defaten ödeyecektir.
 • Site’ye kayıt olunması ile oluşturulan Üye kaydı ve Yetkili Kişi kaydı, kişiye özeldir. Kayıt için Üye, kayıt formunda yöneltilen sorulara karşılık kendisiyle ve Yetkili Kişi ile ilgili güvenilir ve yeterli düzeyde bilgiler sağlamak ve bu bilgileri sürekli güncel tutmak zorundadır. Bilgilerin doğru olmamasından doğacak tüm sorumluluk Üye’ye aittir. Üye’nin kayıt esnasında paylaştığı bilgilerinin eksik, hatalı olması veya güncel olmaması nedeniyle Tap and Sign’e herhangi bir talep yöneltilemez ve Tap and Sign kesinlikle sorumlu tutulamaz.
 • Gerçek kişi Kullanıcılar, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre reşit olduğunu ve kısıtlı olmadığını, tüzel kişi Kullanıcılar usulüne uygun olarak kurulduğunu ve faaliyette bulunduğunu, bu Sözleşme’yi akdetme hak ve yetkisine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Reşit olmayan ve/veya kısıtlı kişiler, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler, kayıt işlemlerini tamamlamış ve/veya Site’yi veya Hizmetler’i kullanıyor olsa dahi Kullanıcı olmanın sağladığı hak ve yetkilerden yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Tap and Sign’in sorumluluğunda değildir. 18 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Üye’nin üyeliği iptal edilir. Kullanıcı’nın vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Tap and Sign’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tap and Sign’in, tüzel kişiliğin ticaret sicil kayıtları veya diğer gizli olmayan resmi şirket evrakını talep etme hakkı saklıdır. Tap and Sign, bu hükümde yer alan hususların aksini tespit ederse Kullanıcı’yı Site’yi kullanmaktan ari tutma hakkını saklı tutar.
 • Kullanıcı adı ve şifre başta olmak üzere Site aracılığıyla sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının, İmzalama Metodu’nun ve İmzalama Metodu’nda kullanılan araçların güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır. Üye, kendi kullanıcı ve hesap bilgilerini korumak ve üçüncü kişilerle paylaşmamakla yükümlüdür. Kullanıcı’nın hesap bilgilerinin gizliliğini korumaması, sisteme erişim araçlarının, İmzalama Metodu’nun ve İmzalama Metodu’nda kullanılan araçların güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki aykırı hareketi nedeniyle doğacak her türlü zarar ve kayıp ile üçüncü kişilerden gelebilecek talepler yalnızca Kullanıcı’nın sorumluluğundadır ve Tap and Sign bu nedenle herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, haberdar olduğu veya makul bir şekilde haberdar olması beklenen ve izni olmadan Site’ye ve/veya Hizmetler’e Hesap kullanılarak yetkisiz erişim sağlanan her durumu ve/veya hesap erişim yollarının, İmzalama Metodu’nun ve İmzalama Metodu’nda kullanılan araçlarıngizliliğiyle ilgili her tür ihlali ve ihlal şüphesini derhal Tap and Sign’e bildirmekle yükümlüdür. Tap and Sign, Sözleşme’nin bu maddesinin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi sonucu meydana gelebilecek veri kayıplarından, Doküman’ın ve/veya imzaların geçersizliğinden veya veri bozuklukları başta olmak üzere hiçbir zarar ve kayıptan sorumlu değildir.
 • Tap and Sign, herhangi bir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Site’ye üye olmak ve Site’yi kullanmak yönündeki başvurularını reddetme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, Site’yi ziyaret ederken, Site’ye kayıt olurken ve kullanırken; bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılan hukuka ve ahlaka aykırı veya Hizmetler’den yararlanmayı zedeleme ihtimali bulunan eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder: Bu madde kapsamında bir aykırılık nedeniyle doğan zararlardan Tap and Sign’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Bu Sözleşme ile Site aracılığıyla akdedilecek diğer sözleşme hükümlerini ihlal etmek,
 • Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile internet kullanımına ilişkin düzenlemelere aykırı davranmak,
 • Site’ye kayıt/üyelik sırasında eksik, hatalı ve yanıltıcı bilgi vermek,
 • Kendisi ile ilgili güncel ve doğru bilgiler vermemek, hukuka aykırı olarak elde edilmiş başka bir kişiye ait bilgileri kullanmak,
 • Kullanıcılar’ın bilgilerini hukuka aykırı olarak elde etmek veya elde etmeye teşebbüs etmek,
 • Kendisine ait olmayan bilgiler ve/veya belgeler (gerçek veya hayali) ile birden fazla hesap oluşturmak ve/veya IP adresini değiştirerek/gizleyerek ya da başka yollarla Tap and Sign’i ve Kullanıcıları kendi kimliği hakkında yanıltacak şekilde Site’yi kullanmak,
 • Tap and Sign tarafından yayınlanan bilgileri hukuka aykırı bir şekilde değiştirmek, kullanmak veya değiştirmeye ve kullanmaya çalışmak,
 • Tap and Sign ve/veya üçüncü bir kişinin kişilik ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek,
 • Hukuka aykırı, müstehcen, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, pornografik, çıplaklık içeren ya da tasvir eden herhangi bir içerik yüklemek, paylaşmak, yayınlamak,
 • Tap and Sign ve/veya üçüncü bir kişinin itibarını zedeleyici veya Tap and Sign’in faaliyetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,
 • İletilmesi hukuka aykırı olan bilgileri iletmek ve/veya zincir posta (chain mail), yazılım virüsü gibi zararlı verileri paylaşmak,
 • Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden, haksız rekabet teşkil eden hukuka ve/veya ahlaka aykırı Doküman paylaşmak veya imzalamak,
 • Site’nin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek/engelleyecek davranış ve faaliyetlerde bulunmak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmak, güvenlik sistemlerini engellemek, ve
 • Otomatik programlar hazırlayarak Site’yi kullanılmaz hale getirmek veya bu yönde girişimde bulunmak.
 • Kullanıcı’nın bu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi, hukuka veya ahlaka aykırı bir faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde Tap and Sign, bu Sözleşme’yi bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshetme, Hesap’a erişimi süreli veya süresiz olarak askıya alma ve/veya sonlandırma, Kullanıcı’nın Site’den ve Hizmetler’den yararlanmasını geçici veya kalıcı olarak engelleme hakkına sahiptir. Bunlara ek olarak, Tap and Sign’in hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.
 • Tap and Sign bu Sözleşme’yi ve/veya Hizmetler’i Kullanıcı’nın aykırı fillerinden bağımsız olarak her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden ve bildirimde bulunmadan, tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın ve derhâl yürürlüğe girecek şekilde sona erdirebilir ve Kullanıcı’nın Site’yi ziyaret etmesini, Üye’nin Site’den ve Hizmetler’den yararlanmasını kısıtlayabilir veya Hizmetler’den yararlanmasına son verebilir. Tap and Sign, her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, Site’nin çalışmasını geçici bir süreliğine askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Site’nin kullanımının geçici bir süreliğine askıya alınması veya tamamıyla sona erdirilmesinden dolayı Tap and Sign’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Tap and Sign, Site’de sunulan reklam kampanyaları ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirme, Üye’nin yüklediği Doküman’ı, bilgileri ve içerikleri Ziyaretçi de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatma ve kalıcı olarak silme hakkını saklı tutmaktadır. Tap and Sign, bu haklarını önceden bildirimde ve uyarıda bulunmadan kullanabilir.
 • Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde Tap and Sign’in kontrolünde olmayan bir takım internet sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir ve/veya sair surette yönlendirme yapılabilir. Tap and Sign tarafından yapılan yönlendirme bahsi geçen internet sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, internet sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Tap and Sign, üçüncü kişilerin internet sitelerinin ve internet sitelerinde yer alan içeriklerin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, kampanya veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, internet sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, internet sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda Kullanıcı’ya herhangi bir güven, beyan veya teminat vermemektedir. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, sunulan hizmetler veya kampanyalar veya bunların içeriği hakkında Tap and Sign’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Tap and Sign, Site üzerinden sunduğu Hizmetler’in sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir ve herhangi bir sebepten dolayı Site üzerinden sunulan Hizmetler’de meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Tap and Sign tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Site üzerinden yeni Hizmetler sunabilir, Hizmetler’i sunmayı bırakabilir, kısmen veya tamamen değiştirebilir ve Hizmetler’i ücretli hale getirebilir.
 • Üye veya Yetkili Kişi, Hesabı Hesap profilinde bulunan talimatları uygulayarak dilediği zaman kapatabilir. Hesabın kapatılması Hesap’la ve Hesabın bağlı olduğu Üye ile ilgili devam eden işlemleri durdurmayacak ve Üye’nin Tap and Sign’e veya diğer Üyeler’e karşı önceden doğmuş yükümlülüklerini sona erdirmeyecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 • Taraflar, bu Sözleşme süresiyle sınırlı olmaksızın, Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ikincil düzenlemelere uygun şekilde hareket edeceklerini kabul ve beyan eder.
 • Üye, Site’yi kullanması amacıyla kaydını gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği Alıcılar’ı, Platform kapsamında işlenen kişisel verilerine ilişkin gerekli aydınlatmaları yapmak ve ilgili mevzuat kapsamında gerekmesi halinde onların açık rızalarını almakla kendisinin yükümlü olduğunu; bu kapsamda Tap and Sign’in bu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri sunabilmesi için kendisi tarafından Alıcılar’ın gerekli sınırlar dâhilinde aydınlatıldığını ve açık rızalarının alınmış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tap and Sign, Kullanıcı’nın kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin eksik kullanılmasından ve/veya kullanılamamasından sorumlu tutulamaz.
 • Kişisel verilere ilişkin sair düzenlemeler, Üye ile Tap and Sign arasında akdedilen Kişisel Veri Aktarma Protokolü, https://tapandsign.com/tr/gizlilik-politikasi/ adresinde yer alan Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni’nde düzenlenmektedir. Bu Sözleşme ile işbu maddede sayılan diğer metinler arasında kişisel verilerin işlenmesine dair bir çelişki olması halinde diğer metinlerdeki hükümler öncelikli olarak uygulanacaktır.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 • Tap and Sign, Site’nin kullanıcı ve program arayüzleri ve yazılımına ilişkin Kullanıcılar’a, Hizmetler’in sunulabilmesiyle sınırlı kapsamda, münhasır olmayan, devredilemeyen ve aksi kararlaştırılmadıkça alt lisans verilemeyen, Dünya’da Sözleşme süresince geçerli, sadece son kullanıcının yetkileriyle sınırlı bir kullanım hakkı tanır (Lisans).
 • Kullanıcı, Site’ye ilişkin her türlü fikri ve sınai hakkın sahibinin Tap and Sign olduğunu bildiğini, çalışanlarını/temsilcilerini/danışmanlarını da bu hususta açıkça bilgilendireceğini, herhangi bir durumda üçüncü kişiler ile ilişkilerinde bu hususu açıkça belirteceğini kabul ve taahhüt eder. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesi Site veya buna ilişkin bilgi ve belgeler üzerinde Tap and Sign’e ait olan fikri mülkiyet hakları ile bununla bağlantılı diğer herhangi bir hakkın Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz.
 • Kullanıcı, Site’yi Sözleşme’de ve Taraflar arasında akdedilen başka metinlerde belirtilen durumlar ve amaçlar dışında veya herhangi bir sebeple başka ticari faaliyetler için kullanamaz. Kullanıcı, Site’de bulunan, Site’nin Tap and Sign’e ait olduğunu gösterir herhangi bir işaretleme, logo veya bildirimi kaldıramaz ve değiştiremez, Tap and Sign’in yazılı onayı olmadan herhangi bir ürünün üzerine Tap and Sign’in logosunu, adını, ticaret unvanını, markasını ekleyemez, fikri veya sınai mülkiyete konu herhangi bir ticari iş/işlem gerçekleştiremez.
 • Kullanıcı, Site’yi dağıtmak, çoğaltmak, kopyalamak, işlemek, ödünç vermek veya abonelik hizmeti vermek gibi bu Sözleşme’de düzenlenmeyen şekilde faaliyetler gerçekleştiremez ve üçüncü kişilerin bu faaliyetleri gerçekleştirmesine izin veremez.
 • Kullanıcı, herhangi bir şekilde Site’nin kaynak kodlarına ulaşmak, kopyasını çıkartmak, tersine mühendislik yapmak, Site’yi nihai versiyonundan önceki versiyonlarına ulaşmak gibi Tap and Sign’in ve/veya Site’nin fikri veya sınai haklarına tecavüz niteliğinde herhangi bir fiil veya işlem gerçekleştiremez veya üçüncü kişilerin bu faaliyetleri gerçekleştirmesine izin veremez.

5. DİĞER HÜKÜMLER

 • Tap and Sign, bu Sözleşme ve eklerini dilediği zaman, kendi tercihine bağlı olacak şekilde, tek taraflı olarak herhangi bir yöntemle Site’de yayımlamak suretiyle ve/veya Üye’nin Site’de yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla Üye’yi bilgilendirerek değiştirilebilir. Taraflar, değişikliklerin yayınlandığı ve/veya bildirildiği tarihte geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmekle yükümlü olup; değişikliklerin yayınlanması ve/veya bildirilmesi ve Kullanıcı’nın Site’yi’ kullanmaya devam etmesi ile bu değişiklikleri kabul ettiği varsayılır.
 • Kullanıcı, Tap and Sign’in önceden yazılı onayı olmadan bu Sözleşmeyi, eklerini veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
 • Bu Sözleşme kapsamında mücbir sebep, doğal afet, isyan, savaş, grev, salgın hastalık, siber saldırı, internet kesintileri, bilgisayar virüsleri, Tap and Sign’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye yapılan saldırılar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Tap and SignDTech’in kontrolü haricinde gelişen, Tap and Sign’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ve öngörülemeyen olaylar olarak yorumlanacaktır. Tap and Sign mücbir sebep halinde, bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden uzun sürmesi halinde Tap and Sign, bu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 • Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • Kullanıcı, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Tap and Sign’in Site’ye yönelik veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üye, Site’ye kaydolurken eklediği adresinin Tebligat Kanunu uyarınca tebligat adresi olduğunu beyan ve kabul eder. Yapılacak adres değişikliği Üye tarafından Tap and Sign’e 3 (üç) iş günü içerisinde bildirilmediği takdirde Tap and Sign’in bildiği adrese yapılan tebligatlar hukuken geçerli sayılacaktır.
 • Yetkili E-Posta Adresi: Bu Sözleşme kapsamında, Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3. maddesi anlamında bir tebligata gerek olmayan durumlarda, Sözleşme’ye ilişkin diğer bilgilendirmeler ve uyarılar, Üye’nin Site’ye kaydolurken girdiği ve Hesabın bağlı olduğu e-posta adresine yapılacaktır. Kullanıcı tarafından Tap and Sign’e yapılacak her türlü bildirim ve uyarı Tap and Sign’e info@tapandsign.com eposta adresine gerçekleştirilecek olup; Tap and Sign, Kullanıcı’ya tapandsign.com uzantılı eposta adreslerinin herhangi birinden bildirim ve uyarıları gönderebilir.
 • Bu Sözleşme elektronik olarak onayladığı an itibariyle yürürlüğe girmektedir ve Site’ye erişen ve/veya üye olan her Kullanıcı, bu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.
 • Taraflar arasında anlaşma ile varılmış tüm bu hususları içeren bu Sözleşme, daha önce Taraflar arasında akdedilmiş yazılı ve sözlü tüm düzenlemelerin yerine geçer.

6. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

Üye bu Sözleşme’yi onaylayarak; Tap and Sign tarafından; üyelik bilgilerinde yer alan e-posta adresi ve telefon numarası kullanılarak veya Site üzerinden Tap and Sign tarafından yürütülen genel ve özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, ürün ve hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri, başarı hikayeleri, araştırmalar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarının sunulması, bunlar hakkında bilgi verilmesi dahil olmak üzere kendisine detaylı bilgi; tanıtım; kampanya; indirim ve promosyon bilgileri içeren ticari elektronik iletiler gönderilmesine, bu Sözleşme ve diğer metinlerde belirtilen amaçlarla kendisi ile iletişime geçilmesine açıkça onay vermektedir.

Üye, Tap and Sign’e ait info@tapandsign.com e-posta adresi üzerinden Tap and Sign ile iletişime geçerek her zaman ticari elektronik ileti almayı reddetme imkânını ücretsiz olarak kullanabilir. Reddetme hakkını kullanmış olmanız,Tap and Sign’in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre tarafınıza gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez.