İade Politikası

Güncelleme Tarihi: 25.01.2024

CAYMA HAKKI 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, tüketici sıfatını haiz Üye, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı kendisinin veya kendisi tarafından belirlenen 3. kişinin teslim aldığı veya hizmet sunumlarında ise sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahip bulunmaktadır.

Aşağıdaki mal veya hizmetlerde Üye cayma hakkını kullanamaz:

a) Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar;

b) çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar;

c) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar;

d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar;

e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri;

f) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler;

g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar;

h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti;

ı) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar;

i) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar

j)cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ maddesi uyarınca Sözleşme, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere ilişkin bir hizmet sözleşmesi olduğundan Hizmet Alan’ın cayma hakkı bulunmamaktadır. Hizmet Alan, Sözleşme’de düzenlenen tüm hükümleri bildiğini ve bu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak tüm hüküm ve koşulları kabul ettiğini beyan eder.

Şirket Ünvanı: Digital Transformation Technology Services Inc.

Adres: Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No:4 (1.Blok) Floor:3 İç Kapı No:9 Üsküdar / İSTANBUL 

Email: info@tapandsign.com

Telefon: (0216) 255 50 05